« Ընթերցողի հրճվանք» նախագիծ. նախադպրոցական տարիքի խմբերում

Նպատակը

Հեքիաթը երեխայի լիարժեք զարգացման ամենամատչելի տարբերակներից  մեկն է:
Հեքիաթի դերը երեխայի կյանքում առաջնային է և պետք չէ թերագնահատել:
«Տիգրան հայրապետյան» գրադարանը սկսել է նոր նախագիծ` « Ընթերցողի հրճվանք»`   նախադպրոցական տարիքի խմբերում: Նպատակը` երեխաների մոտ փոքր տարիքից սեր արթնացնել դեպի ընթերցանությունը,  գրքի հետ ընկերանալ, հեքիաների միջոցով սովորեցնել բարություն, ընկերասիրություն, հաղորդակցման մշակույթ:

Խնդիրները

  • երեխան ճիշտ ըմբռնի հեքիաթում ներդրված իմաստը:
  • երեխան հեքիաթի մեջ գտնում է այն, ինչն իրեն հետաքրքիր է:
  • Հեքիաթ ընթերցելիս խորհուրդ է տրվում նախ ծանոթնալ նրա
  • բովանդակությանը (եթե անծանոթ հեքիաթ է), ապա այն ձևափոխել տվյալ տարիքային խմբին համապատասխան տերմիններով, դաժան հատվածները ձևափոխել և այլն։

Արդյունքը

Վաղ տարիքից փոքրիկի մեջ զարգացնել ընթերցանությունը: Գիրք- փոքրիկ կապի  հետագա ընթացքի զարգացում: Ուսունառության ժամանակ կարողանա կարդացածը ըմբնել,վերլուծել, ճանաչել իրական աշխարհը: