Օրացույց: 2016-2017 ուստարվա հրամաններ

hramani_85

Ուումնական օրացույց

 

ՀՐԱՄԱՆ

25.08.2016թ.

Կրթահամալիրի մանկավարժության լաբորատորիայի ղեկավարի ներկայացմամբ 2016-2017 ուստարվա համար հաստատել.

Հաստատված պահանջները գործածության մեջ դնել ս.թ. օգոստոսի 26-ից:

Կրթահամալիրի տնօրեն` Ա. Բլեյան