«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի նախնական ծրագիրը Աշնանային 10-րդ հավաքին

10_15_0

  • Գրադարանի էլ. քարտարանի, սպասարկման նոր ծրագրի մեկնարկ
  • Մեդիագրադարանի ղեկավարի հոդվածը-Թվանշային գիրք
  • Գրադարանավարների հոդվածը-Գրադարանի էլեկտրոնային սպասարկում
  • 2009-02-18 01.13.53_1Միջդպրոցական հանդիպում-գրքի քննարկումներ-թիվ 174 դպրոցի և կրթահամալիրի ավագ դպրոցի 9-րդ դասարանցիներ
  • Հանդիպում ժամանակակից գրող Արամ Պաչյանի հետ