Գրադարանի 2016-17 թ. ուս. տարվա նախագիծ

Նախագիծը բաղկացած է երկու մասից.
Ուսումնական նախագծեր
Միջավայրի փոփոխության նախագիծ

Ուսումնական նախագծեր
Մասնակիցներ
1. Գրական մրցույթ «Ստեղծագործում են կրթահամալիրի սովորողները», «Ստեղծագործում են հայաստանցի սովորողները»
Կատարվող քայլեր
. Հայտարարություն
. Կազմակերպում
. Ժամանակահատվածի ընտրություն (օրինակ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր` ստեղծագործությունների ընտրություն, նոյեմբեր` նյութերի գնահատում, դեկտենբեր` մրցանակների հանձնում) Շարունակել կարդալ “Գրադարանի 2016-17 թ. ուս. տարվա նախագիծ”