Ուսումնական կենտրոնի գրադարանի ղեկավարի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն