Ռանգանատանի գրադարանային «օրենքները»

17498825_1576861989009873_2557897495213666321_n

1931 թ-ին հնդիկ նշանավոր գրադարանագետ Ռանգանատանը (Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892–1972) հրապարակեց իր հինգ գրադարանային կանոնները.

1.Books are for use. – Գրքերը օգտագործելու կամ կարդալու համար են:
2.Every reader his [or her] book. – Յուրաքանչյուր ընթերցողին` իր գիրքը:
3.Every book its reader. – Յուրաքանչյուր գրքին` իր ընթերցողը:
4.Save the time of the reader. – Խնայիր ընթերցողի ժամանակը:
5.The library is a growing organism. – Գրադարանն աճող օրգանիզմ է:

Այս հինգ բանաձևումներն իրենց թվացյալ պարզության մեջ ներկայացնում են գրադարանային գործի հիմնական փիլիսոփայությունը և յուրաքանչյուր գրադարանի և գրադարանավարի առաքելությունը:

Առաջին օրենքը՝ «Գրքերը կարդալու համար են» ընդգծում է, որ գրադարանները ոչ միայն պիտի ձեռք բերեն, համալրեն և պահպանեն գրքերը, այլև պահպանության գործառույթին համահավասար պետք է հոգ տանեն գրքերի օգտագործման մասին: Ռանգանատանը շեշտում է գրադարանների կարևորությունը, դրանց ռեսուրսների օգտագործման կազմակերպումը, որ գրադարնը պետք է ավելի մոտեցնել ընթերցողին, հարմար լինի այցելության համար, բաց լինի մինչև ուշ երեկո:

Երկրորդ օրենքը՝ «Յուրաքանչյուր ընթերցողին` իր գիրքը» նշանակում է, որ մենք բոլորս բազմազան հետաքրքրություններ ունենք և յուրաքանչյուրի համար գրադարանում կա իրեն անհրաժեշտ որևէ գիրք: Այս օրենքը շեշտում է օգտվողների տեղեկատվության բոլոր տեսակներից օգտվելու իրավունքը: Քաղաքակրթության անցած ճանապարհի յուրաքանչյուր հանգրվանում անհրաժեշտություն է եղել պայքարելու հանուն տեղեկատվության ազատության և ընդդեմ գրաքննության: Գրադարանը պետք է իր հավաքածուն ձևավորի այնպես, որ կարողանա բավարարել իր օգտվողների ինչպես ընթացիկ, այնպես էլ ապագա պահանջները: Գրադարանի հավաքածուն պետք է լինի հին և նոր հրատարակությունների մի խառնուրդ, որը պետք է արտացոլի տարբեր ոլորտներում մարդկության առաջընթացը:

(շարունակելի)
Աղբյուրը՝ Armenian Library Association