Դիպլոմային նախագծեր, 2017-2018 ուստարի (ընթացիկ աշխատանք)

Ղեկավար՝ Թամար Ղահրամանյան
Գայանե Վարդանյան, 
Անահիտ Մարգարյան 

Ղեկավար՝ Նոնա Գրիգորյան
Լուսինե Նազարյան
Լուսինե Սարգսան

Ղեկավար՝ Լուսինե Ալեքսանյան
Աշխեն Մանուչարյան

Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
Լիլիթ Հարությունյան

 

 

Դիպլոմային նախագծերի թեմաներ, 2017-2018 ուստարի

«Գրադարանային գործ» մասնագիտությամբ դիպլոմային նախագծերի թեմաներ

22017-2018 ուստարի

Ազգանուն անունը Թեման Ղեկավարը
Մարգարյան Անահիտ Հայաստանյան ժամանակակից գրադարաններ. Փափազյան գրադարան Թամար Ղահրամանայն
Վարդանյան Գայանե
Մանուչարյան Աշխեն Արդի գրադարանավարի սոցիոլոգիական մոտեցումն իր աշխատանքին Լուսինե Ալեքսանյան
Հարությունյան Լիլիթ Գրադարանավարը`հոգեբան Տաթև Ավետիսյան
Սարգսյան Լուսինե Հայաստանյան ժամանակակից գրադարաններ. Խնկո Ապոր ազգային գրադարան Նոնա Գրիգորյան
Նազարյան Լուսինե Գրադարանավարի նախագծային աշխատանքը կրտսեր դպրոցում Նոնա Գրիգորյան