Դիպլոմային նախագծեր, 2017-2018 ուստարի (ընթացիկ աշխատանք)

Ղեկավար՝ Թամար Ղահրամանյան
Գայանե Վարդանյան, 
Անահիտ Մարգարյան 

Ղեկավար՝ Նոնա Գրիգորյան
Լուսինե Նազարյան
Լուսինե Սարգսան

Ղեկավար՝ Լուսինե Ալեքսանյան
Աշխեն Մանուչարյան

Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
Լիլիթ Հարությունյան