Ապրիլ ամսվա ուսումնական պարապմունքների ժամանակցույց

Վայրը՝ ,,Տիգրան Հայրապետյան,, գրադարան

Ապրիլի 28
10․00-12․00- Մանկական գրականություն- Թամար Ղահրամանյան
Անգլերեն լեզու-Անահիտ Մելքոնյան (առցանց, աշխատանքային փաթեթ)

Ապրիլի 21
Արտագնա ուսումնական պարապմունք

Ապրիլի 14 
10:00-11:30-Անգլերեն, Անահիտ Մելքոնյան
11:30-13:00- Գրադարանային գործ, Լուսինե Ալեքսանյան
13:00-14:00- Դիպլոմային նախագծերի ղեկավարներ

Ապրիլի 16-ից մայիսի 4-ը՝ պրակտիկա, ժամանակացույց
Փորձառության ընթացքը

Դիպլոմային նախագծեր (ընթացիկ աշխատանք)