Մայիս ամսվա ուսումնական պարապմունքների ժամանակցույց

Վայրը՝ «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան

Մայիսի 12
10․00-11․30- Անգլերեն լեզու-Անահիտ Մելքոնյան
11.40-13․10-Մանկական գրականություն- Թամար Ղահրամանյան
13.20-15.00-Գրադարանային գործ,-Լուսինե Ալեքսանայն (նաև փորձառության ամփոփմանն ուղղված նախապատրաստական աշխատանքներ)

Մայիսի 19
10.00-11.30-Անգլերեն լեզու-Անահիտ Մելքոնյան
11.40-13․10-Մանկական գրականություն- Թամար Ղահրամանյան
13.30-14.30-Փորձառության ամփոփում, կլոր սեղան-քննարկում

Մայիսի 26

10.00-11.30-Անգլերեն լեզու-Անահիտ Մելքոնյան
11.40-13.10-Մանկական գրականություն- Թամար Ղահրամանյան
13.20-14.20-Գրադարանային գործ- Լուսինե Ալեքսանայն
14.20-15.00-Աշխատանք դիպլոմայինի ղեկավարների հետ (կարելի է կազմակերպել նաև առցանց)

Մայիսի 19-ին՝ պրակտիկայի ամփոփում, կլոր սեղան-քննարկում

Փորձառության ընթացքը

Փորձառության փաթեթ, 2016-2018 թթ․

*Սովորողներն ամբողջ ընթացքում առցանց կապի մեջ են, աշխատում են դիպլոմային ղեկվարների հետ: Ըստ անհրաժեշտության կազմակերպվում են նաև հանդիպումներ:
Դիպլոմային նախագծեր (ընթացիկ աշխատանք)