Գրադարանային գործ 2017-2018


Գրադարանային գործ բաժնի 2017-2018 ուս տարվա ուսանողներ

1 կուրս
Մոսինյան Անահիտ
Մարգարյան Անահիտ
Պետրոսյան Կարինե
2-րդ կուրս

Թեմա 1. Գրադարանագիտություն և մատենագիտություն

1.1.   Ներածություն
1.2.   Գրադարան հասկացությունը
1.3.   Համաշխարհային գրադարանների պատմություն
1.4.   Անտիկ, վաղ ժամանակների գրադարանների պատմություն
1.5.   Միջնադարյան, Եվրոպական գրադարաններ
1.6.   Գրադարանները 20-րդ դարի վերջին, 21-րդ դարում
1.7.   Հայաստանի գրադարանների պատմություն
1.8.   Գրադարանի գործունեության հիմնական ցուցանիշներ

Օգտակար գրականություն

1. Библиотековедение
2. Աշխարհի 10 հնագույն գրադարանները
3. Աշխարհի ամենագեղեցիկ 7 գրադարաններն ըստ CNN-ի
4. Աշխարհի ամենահետաքրքիր 31 գրադարանները
5. Անտիկ ժամանակաշրջանի գրադարաններ

Թեմա 2. Գրադարանների ծագումն ու զարգացումը

2.1. Ներածություն

2.2. Գրադարանների տիպերը ու տեսակները

 • Համայնքային
 • Տեխնիկական
 • Երաժշտական
 • Ազգային
 • Մանկական
 • Դպրոցական
 • Մասայական
 • Մշակույթի նախարարության գրադարան

2.3 Աշխարհի խոշորագույն գրադարանները

2.4 Հայ ձեռագրիր և տպագիր գրքի պահոցն աշխարհում

Օգտակար գրականություն
1. handbook_hy

Թեմա 3 Էլեկտրոնային գրադարաններ

 • Մատենագիտական գործունեության  թվայնացման պրոբլեմները
 • Մատենագիտական միջազգային համագործակցություն
 • Տվյալների բազա
 • Էլեկտրոնային գրադարանից օգտվելու կանոններ
 • Մեդիագրադարանից օգտվելու կարգ
 • Գրքի որոնում համացանցում
 • Կայքի լուսաբանում

Թեմա 4

Դպրոցի գրադարանավարի դերը
Էջ 29-31
4.1 Դպրոցի գրադարանավարին անհրաժեշտ հմտությունները
4.2 Կառավարման հմտություններ
4.3 Պահանջվող գիտելիք
4.4 Ծառայություններ ուսուցիչներին
4.5 Այլ ծառայություններ ուսուցիչներին
4.6 Նպաստում Դպրոցական Գրադարանների ծառայություններին

Թեմա 5 

Գրադարանային ֆոնդը որպես համակարգ.  Գրադարանային սպասարկման ընդհանուր տեսություն: Գրադարանային ֆոնդերի և կատալոգների կազմակերպում, դասակարգում

5.1 Գրադարանային ֆոնդը որպես համակարգ.

5.2 Գրադարանային սպասարկման ընդհանուր տեսություն

5.3 Գրադարանային ֆոնդերի և կատալոգների կազմակերպում, դասակարգում

5.4 .Ֆոնդի համալրում  (գնում,նվիրատվություն,փոխանակում ,մեր դպրոցի դեպքում՝ հեղինակային նյութեր

Հայկական թվային գրադարաններ
Թվանշանային գրադարան
Մատենադարանի կայք
Համահավաք գրադարան

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի թվային բազա, ուսումնականմեդիափաթեթներ
Հոդված — http://gradaran.mskh.am/node/8591
Մեդիահրատարակչություն-http://gradaran.mskh.am/node/4415 հոդված
Հրատարակչություն, ֆիլմ-http://gradaran.mskh.am/node/8912
Մեդիագրադարան հոդված-http://gradaran.mskh.am/node/4416
Ոսւումնական մեդիափաթեթի հոդված- http://gradaran.mskh.am/node/9970
Գրադարանի մեդիահրատարակչություն ֆիլմ-http://www.youtube.com/watch?v=Sx0n0rCG_Fc

Օգտակար գրականություն
1. Տ. Զարգարյան
Թվային գրադարաններ
Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2002.-168 էջ:

Գրադարանագիտություն և մատենագիտություն առարկայի առաջադրանքներ

Կարդալ handbook-ի 5.6 կետը, էջ 54
Ռեսուրների գրացուցակ և դասակարգում

Ներկայացնել.

1.1.   Գրադարան հասկացություն
1.2.   Համաշխարհային գրադարանների պատմություն
1.3.   Անտիկ, վաղ ժամանակների գրադարանների պատմություն
1.4.   Միջնադարյան, Եվրոպական գրադարաններ
1.5.   Գրադարանները 20-րդ դարի վերջին, 21-րդ դարում

Դիտել.
Загадки истории. Загадка Александрийской библиотеки

Книги средневековья — Сакральные книги

Էլեկտրոնային գրադարաններ առարկայի առաջադրանքներ

 1. Էլեկտրոնային գրադարաններ. պատմական ակնարկ  թեմա 1
 2. Թվային գիրք ստեղծելու սկզբունքները  թեմա2
 3. Հայկական թվային գրադարանների ուսումնասիրություն և վերլուծություն
 4. Օժանդակ նյութ՝ ուսումնասիրիր մեդիագրադարանի մասին հոդվածը

Թվային դասագրքեր բեռնելու ուղեցույց  թեմա3

Առաջադրանքները կատարելու համար տրվում է առավելագույնը 3 շաբաթ ժամանակ:
Առաջադրանքներն ուղարկում եք gradaran@mskh.am հասցեին:

Koha գրադարանային ծրագիր   թեմա4
 PDF -ի տեքստի և նկարների խմբագրուն    թեմա 5

Աշխատանք PDF ֆայլի էջերի հետ

Դաս I

Դաս II