Սեպտեմբեր ամսվա ուսումնական պարապմունքների ժամանակցույց

Վայրը՝ «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան

Սեպտեմբերի 8
11․00-13․00- Ընդհանուր ծանոթացում- Տաթև Բլեյան, Լուսինե Ալեքսանյան

Սեպտեմբերի 15
10.00-11.00-Անգլերեն լեզու-Անահիտ Մելքոնյան
11.00-12․00-Մանկական գրականություն- Թամար Ղահրամանյան
Ընդմիջում 
12.10-13.00-Գրադարանային սպասարկում- Նոնա Գրիգորյան
13.00-14.00- Գրադարանային գործ, ընդհանուր ծանոթացում- Լուսինե Ալեքսանյան

Սեպտեմբերի 22
10.00-11.30- Գրադարանային սպասարկում- Նոնա Գրիգորյան
Ընդմիջում 
11.40-13.00- Բլոգավարություն, էլեկտրոնայի փոստի կիրառում- Լուսինե Ալեքսանայն, Գայանե Գրիգորյան

Սեպտեմբերի 29
10.00-11.30-Անգլերեն լեզու-Անահիտ Մելքոնյան
11.30-13․00-Մանկական գրականություն- Թամար Ղահրամանյան
Ընդմիջում
13.20-15.00-Գրադարանային գործ- Լուսինե Ալեքսանյան