«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան, աշխատաժամանակ

Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր, աշխատաժամանակ

Լուսինե Ալեքսանյան, գրադարանի ղեկավար
Նոննա Գրիգորյան, գրադարանավար
Մարգարիտ Հարությունյան, Ավագ դպրոցի ընթերցավար