Դեկտեմբեր ամսվա ուսումնական պարապմունքների ժամանակացույց

Դեկտեմբերի 1
10.00-11.30- Անգլերեն լեզու- Անահիտ Մելքոնյան
11.30-13.00- Մանկական գրականություն- Թամար Ղահրամանյան
Ընդմիջում 
13.15-15.00- Գրադարանային գործ- Լուսինե Ալեքսանյան, lib.mskh.am (էլեկտրոնային գրադարան), Գրադարանավարի ընթերցարան 

Դեկտեմբերի 8
10.00-11.15- Անգլերեն լեզու- Անահիտ Մելքոնյան
11.15-12.30- Մանկական գրականություն- Թամար Ղահրամանյան
12.30-13.00- Պար, երգ- Մարինե Մկրտչյան
Ընդմիջում 
13.15-14.30- Գրադրանային գործ- Լուսինե Ալեքսանյան, Նախագծային աշխատանքը գրադարանում, Գրադարանավարի ընթերցարան

Դեկտեմբերի 15
10.00-11.30- Անգլերեն լեզու- Անահիտ Մելքոնյան
11.30-13.00- Մանկական գրականություն- Թամար Ղահրամանյան
Ընդմիջում 
13.15-15.00-Գրադարանային սպասարկում-, Գրքի մշակում,  Համընդհանուր տասնորդական համակարգ,
Նոննա Գրիգորյան

Դեկտեմբերի 22
10.00-11.15- Անգլերեն լեզու- Անահիտ Մելքոնյան
11.15-12.30- Մանկական գրականություն- Թամար Ղահրամանյան
12.30-13.00- Պար, երգ- Մարինե Մկրտչյան
Ընդմիջում 
13.15-14.30- Գրադրանային գործ- Լուսինե Ալեքսանյան

Այլ նյութեր
Գրադարանավարի ընթերցարան
Գրադարանավարի վերապատրաստում, 5-7 դեկտեմբերի, 2018 թվական
Վեպատրաստվող գրադարանավարները