2018-2019 ուսրատվա դիպլոմային աշխատանքների թեմաներ (նախագիծ)

Թեմա. «Գրադարանավարի օրացույց»
Արդի գրադարանավարի գործառույթները, անհատական աշխատանաքային պլան
Օրացույցը գրադարանավարի աշխատանքային գործիք

Թեմա. «Գրքի ստեղծումը. մագաղաթից աուդիոգիրք»
Գրքի ստեղծման պատմությունից
Գրատպություն, էլեկտրոնային գիրք, աուդիոգիրք
Հրատարակչություններ, տեղեկատու-ձեռնարկ

Թեմա. «Գրադարանային գործ. այլոց փորձի ուսումնասիրություն»
Թեմա. «Գրադարանավարի հաշվետվություն»