«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի աշխատակարգը, մարտի 2-6-ը

Առցանց աշխատանքներ կրթահամալիրի մասնագետների հետ

Պատասխանատու՝ գրադարանի ղեկավար  Լուսինե Ալեքսանյան

  • Էլեկտրոնային գրադարանում հրապարակումների համար իրականացրելնել  ընթացիկ առցանց-քննարկումներ կրթահամալիրի մասոնագետների հետ:
  • Էլեկտրոնային փաթեթեների հավաքման, աշխատանքներ Լիանա Հակոբյանի, Գրետա Բակունցի, Լուսինե Փաշայանի հետ:
  • «Տիգրան Հայրապետյան օրեր կրթահամալիրում» նախագծի շրջանակներում մայրենիի դասավանդողներ Արևիկ Ներսիսյանի և Տաթև Աբրահամյաին հետ առցանց աշխատանքներ: Ընթերցողական նախագծերի հրապարակում:
  • Ընթացիկ հրապարակումներ մեդիագրադարանում:
  • Մարգարիտ Հարությունյանը աշխատում է առցանց:

Ֆիզիկական միջավայրում՝ կենտրոնական ընթերցասրահում աշխատում է գրադարանավար Նոննա Գրիգորյանը: