«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի աշխատակարգը 23-ից 27-ը մարտի

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի կենտրոնական ընթերցասրահի աշխատանքային գրաֆիկ

Ժամը 10.00-15.00
Երկուշաբթիից- ուրբաթ- գրադարանավար՝ Նոննա Գրիգորյան

9.30-10.00- առցանց քննարկում գրադարանի ղեկավարի, անհրաժեշտության դեպքում ավագ դպրոցի գրադարանավարի և կրթահամալիրի այլ աշխատակիցների հետ: Օրվա աշխատանքների պլանավորում, նախորդ օրվա ամփոփում:

10.00- 14.00  Առցանց աշխատանքներ կրթահամալիրի մասնագետներ հետ, գրադարանի ղեկավար՝ Լուսինե Ալեքսանյան

14.00- Վարչական խորհրդի նիստ, օրվա ամփոփում:

15.00- 17.00- Ընթացիկ այլ աշխատանքներ:

*Գրադարանավար Մարգարիտ Հարությունյանը 23-ից 27-ը մարտի գտնվում է արձակուրդում: