Սեպտեմբեր ամսվա ուսումնական պարապմունքների ժամանակացույց

Գրադարանային գործ բաժնի սեպտեմբեր ամսվա ուսումնական պարապմունքները կկազմակերպվում են հեռավա- առցանց:

Աշխատանքային փաթեթ

Կարդացեք մասնագիտական գրականություն
Ուսումնասիրք փաթեթը

Գրադարանավարի ընթերցարան
Մեդիագրադարան 
Գրադարանավարի բլոգ 
Ուղեցույց ժամանակակից գրադարանավարների համար 
Հայաստանի դպրոցների գրադարանների ձեռնարկ (handbook_hy)
Հեղինակային աղյուսակներ. Ձեռնարկ գրադարաններում գրքերը այբբենական կարգով դասավորելու համար
«ՀՀ Հեղինակային եւ հարակից իրավունքերի մասին օրենքում, 2006 թ.» Եւ արխիվների գրադարանների համար նախատեսված բացառությունների վերաբերյալ 
Մեդիափաթեթ
БиблиотековедениеԱշխարհի ամենագեղեցիկ 7 գրադարաններն ըստ CNN-իԱնտիկ ժամանակաշրջանի գրադարաններ
Հայ ձեռագրիր և տպագիր գրքի պահոցն աշխարհում

Դպլոմային նախագծեր
«Ուսումնական օրացույցը՝ որպես արդի գրադարանավարիաշխատանքային գործիք»
«Գրադարանավարը դպրոցում»
Էլեկտրոնային գրադարաններ: Այլոց փորձի ուսումնասիրություն


Գրադարանը համալրվել է նոր գրքերով

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հանրակրթական դպրոցների գրադարաններին անվճար գրքեր է տրամադրել։ Գրադարանը համալրվելէ 21 անուն՝ 40 գրքերով: