Մասնագետի կարծիքը «Բռնադատվածներ» նախագծի կարևորության մասին

Ռուբինա Փիրումեան Մինասեանը «Բռնադատվածներ» նախագծի աշխատանքային խմբին նվիրել է իր հեղինակած «Թաւրիզից ստալինեան գուլագ. Ընդհատուած պատմությիւն» գիրքը:
Նախագծի համակարգող Աշոտ Տիգրանյանը գրքի մի օրինակը փոխանցել է նախագծի կրտսեր մասնակից Աշոտ Խաչատրյանին (8-րդ դասարան):
Իր Քաղաքական բռնություն և քաղաքական բռնադատում հոդվածում «Բռնադատվածներ» նախագծին է անդրադարձել պատմական գիտությունների թեկնածու Հրանուշ Խառատյանը :