Դիպլոմային նախագծեր 2020- 2021 ուստարի

Սյուզաննա Ստեփանյան, թեմա՝ «Արդի գրադարանավարի աշխատանքային մեդիագործիքները»
Մարգարիտ Մինասյան, թեմա՝ «Դպրոցական գրադարանը որպես համայնքին ծառայող ռեսուրս կենտրոն»
Աշխատանքների ղեկավար՝ Լուսինե Ալեքսանյան