«Մաքուր գրադարան» նախագիծ, հունվարի 10-ից 27-ը

Ճամբարային գործունեության շրջանակներում հունվարի 10-ից 27-ը ընթացքի մեջ է «Մաքուր գրադարան» նախագիծը: Նախագծի նպատակն է տրատարիք սովորողների միջոցով կարգի բերել գրադարանի գրապահոցային մասը, տարբեարեկել թափոնը, ըստ այբենական կարգի դասավորել գրապահոցը:
Արդյունքում սովորողները կկարողանան ներցից ծանոթանալ, թե ինչ կարգով են դասակարգվում գրքերը գրադարանում, ինչ գրքեր ունենք, որ դեպքում է փաստաթուղթը, գիրքը համարվում թափոն և մաքուր, կարգի բերված գրադարան:

Նախագծի արդյունքներ, լուսաբանումներ
Հարավային դպրոց- պարտեզ, Վիկտորիա Հովսեփյան
Արևելյան դպրոց- պարտեզ, Գեղագիտական ջոկատ, Թեհմինե Հրությունյան, Հունվարյան ճամբար. օր գրադարանում