Գրադարանավարի աշխատանքը մանկավարժական ճամբարի ժամանակ, 21-25-ը մարտի

Մարգարիտ Հարությունյան

9:00-16:30՝ Աշխատանքային ժամեր
Սպասարկում՝ մանկավարժական սեմինարներ, դասավանդողներ, մանկավարժական մուտքի ճամբար, սովորողներ:
Արխիվի թվայնացման աշխատանքներ, սքանավորում, մշակում. Արխիվի հետ կապված հարցերի,տեղեկատվության,  (նախկին սովորողների,աշխատողների հետ ), սպասարկում, թվայնացման աշխատանքներ։

«Գրադարան» ուսումնական կենտրոնի աշխատանքները 2022 թվականին

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան ուսումնական կենտրոնը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կազմում գործող կառույց է ֆիզիկական և մեդիա միջավայրերով: Սպասարկում է «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր հեղինակայնին կրթական ծրագրին՝ իր բաղկացուցիչներով: Աջակցում և խթանում է հեղինակային կրթական ծրագրի մշակման, իրականացման, տարածման աշխատանքներին:
Թվային գրադարանի ստեղծման աշխատանքնեին մասնակցում են դասավանդողնեը, սովորողներն իրենց ընտանիքներով: Գրադարանը, հեղինակային կրթական ծրագրի պահանջներից ելնելով, պարբերաբար համալրվում է նոր մատեննաշարերով՝ մեթոդական և գեղարվեստական գրականությամբ:

Գրադարան ուսումնական կենտրոնի աշխատանքաային ուղղություններն են.

 • Էլեկտրոնային հրատարակչություն
  Այդ թվում՝
 1. Դասավանդողների, այլ մասնագետների ստեղծած ուսումնական, թվային փաթեթների ամբողջացում, հրապարակում:
 2. Գրադարանը հանդես է գալիս նաև որպես ուսումնակա փաթեթնեի ստեղծման պատվիրատու:
 3. Հեղինակային կրթական ծրագրին սպասարկող այլ ուսումնական նյութերի ստեղծում, այդ թվում նաև սովորողների և դասավանդողների միջոցով թվայնացման աշխատանքներ:
 • Գրադարանավարի վերապատրաստման սեմինարների կազմակերպում:
 • Համագործակցություն ՏՏ և ԴՇՀ-ի հետ, աշխատանք դպրոցական միչգրադարանային ավտոմատացված համակարգում:
 • Համամատեղ նախագծային աշխատանքներ կթահամալիրի դասավանդողների հետ:
 • Գրադարանային նախագծեր՝ Նիվիրում ենք գրքեր, Մեր ժամանակակիցները,  Պլանշետն որպես ընթերցիչ,
  Ինչպես նաև՝
 1. Գրադարանում  սովորողների հետ աշխատանք՝ թվայնացում, արխիվացում, գրքերի վերանորոգում:
 2. Համագործակցություն հրատարակչությունների, գրատների հետ (ուսումնական ճամփորդություններ կազմակերպում, զեղչի, կուտակային քարտերի ձեռքբերում):
 3. Համագործակցություն մանկապատանեկան պարբերակնների հետ (սեբաստացիները տաբեր տպագիր հարթակներրում)
 4. Միչգրադարանային համագործակցություններ, միջոցառումներին մասանակցություն:
 5. Կրթահամալիրի օրացույցից բխող այլ նախագծեր և աշխատանքներ:

«Գրադարան» ուսումնական կենտրոնի ղեկավարը համակարգում է ստորև թվարված աշխատանքները:

Գրադարանի աշխատանքային կազմը

Լուսինե Ալեքսանյան՝ գրադարանի ղեկավար
Նոննա Գրիգորյան՝ ընթերցավար
Մարգարիտ Հարությունյան՝ ընթերցավար

Գրադարանի աշխատաժամանակ, դեկտեմբերի 27- 30-ը

Դեկտեմբերի 27-30-ը գրադարանը ընթերցողներին կսպասարկի 10.00- 14․00

Լուսինե Ալեքսանյան, երկուշաբթի, հինգշաբթ՝ հեռավար, երեքշաբթի, չորեքշաբթի՝ առկա

 • Աշխատանք մեդիագրադարանում
 • Հունվարի 3-ից 7-ի աշխատանքների քննարկում, հրապարակում՝ գրադարանավարներ, աջակցության թիմ
 • ԴՇՀ տարեկան հաշվետվության ամփոփում, աշխատանք ԴՇՀ մասնագետի հետ
 • Ընթացիկ այլ աշխատանքներ գրադարանում, ֆիզիկական միջավայրում

Նոննա Գրիգորյան, երկուշաբթի, հինգշաբթ՝ հեռավար, երեքշաբթի, չորեքշաբթի՝ առկա

 • Գրքերի սպասարկում կենտրոնական ընթերցասրահում
 • Նոր գրքերի մշակում, դասավորում
 • Թվային գիրքի խմբագրում ՝ «Ընթերցարան 7», Շաղիկ հրատարակչութուն, 1996թ.
 • Թվայնացման աշխատանքներ, սկանավորում, պատճենահանում
 • Ընթացիկ այլ աշխատանքներ


Մարգարիտ Հարությունյան, երկուշաբթի, հինգշաբթի՝ առկա, երեքշաբթի, չորեքշաբթի՝ հեռավար

 • Գրքերի սպասարկում կենտրոնական ընթերցասրահում
 • Աշխատանք արխիվային փաստաթղթերի հետ
 • Սպասարկում նախարարության,կադրերի տեսուչի, հարցումներին
 • Ընթացիկ այլ աշխատանքներ

«Տիգրան Հայրապետյան» մեդիագրադարանի աշխատակարգ

Նախագիծ

Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Մեդիագրադարանում տեղադրվող նյութին ներկայացվող պահանջներ և վճարում

2.1.Դասավանդողի, սովորողի  կողմից թվայնացված գիրք, դասագիրք

 • Ֆորմատը՝ PDF, Smart Notebook, doc, այլ
 • Տառատեսակը՝ Unicode, Sylfaen
 • Տառերի չափը՝ 11, 12, 14
 • Ընթեռնելիություն (էջի ֆոն, տառատեսակ, գույն, պատճենման որակ)
 • Համացանցից բեռնած լինելու դեպքում՝ նյութի աղբյուրը, հեղինակի մասին տեղեկություն
 • Պատճենման դեպքում՝ ուղիղ, ընթեռնելի ֆայլ
 • Ֆայլի ծավալը՝ մինչև 120 մբ

2.2.Կրթահամալիրի սովորողների և աշխատողների ստեղծած ուսումնական նյութեր, փաթեթներ*.

 • Տիտղոսաթերթի, բովանդակության (ցանկի), էջավորման առկայություն
 • Անոտացիա
 • Նշված լինեն օգտագործված գրականությունը և կայքերը՝ հղումներով
 • Ընթեռնելիություն (էջի ֆոն, տառատեսակ, գույն, պատճենման որակ)
 • Ֆայլի ծավալը մինչև 120 մբ
 • Ձևավորումը՝ հեղինակային, կրեատիվ, կրթահամալիրի մեդիահրատարակչություն
 • Տառատեսակը Unicode, Sylfaen
 • Աշխատանքի վերջում հեղինակի մասին տեղեկություն՝անուն ազգանուն, սովորողի դեպքում՝ նաև դպրոց, դասարան, ղեկավարի կամ  խորհրդատուի անունը
 • Խմբագրված-սրբագրվածություն

* Կրթահամալիրի սովորողների և աշխատողների ստեղծած ուսումնական նյութեր, փաթեթներ, ներկայացվոծ պահանջներ*

 • Ուսումնական փաթեթը պետք է բխի հեղինակային մանկավարժությունից և սպասարկի հեղինակային մանկավարժությանը:
 • Նյութերը կարող են լինել մասնագետի կողմից ստեղծած, այլ աղբյուրներից վերցված, ինչպես նաև վերլուծություններ ևւ թարգմանություններ, որը կարտացոլի  է հեղինակային մանկավարժության մեթոդաբանությունը:
 • Մեդիագրադարանում կարող են հրապարակվել նաև այլ հաստատությունների մասնագետների  (մասնագետներ, որնք ըստ վերը ներկայացված պահանջների նյութեր են ներկայացրել, որոնց նյութերըւ կարող են օգտարար լինել մեր դասավանդողների և սովորողներին):

2.3.Աուդիոգիրք, տեսաֆիլմ, տեսադաս

 • Տեսագրությունն ու ձայնագրությունը որակյալ, լսելի, հստակ, պարզ, հասկանալի ընթերցվածք, որակյալ կադր
 • Ֆորմատը՝ mp3, mp4, wav
 • Youtube.com-ի հղում
 • Տեսադասի ֆորմատը- smart notebook, pptx
 • Ծավալը-առավելագույնը 120 մբ
 • Որակյալ նկարներով, ստուգված համապատասխան մասնագետի կողմից

2.4.Մեդիափաթեթը (հղումներով էլեկտրոնային էջ) ներառում է.

 • Անձի մասին կենսագրական տեղեկություն, եթե հեղինակի, ստեղծագործողի է վերաբերում, կամ թեմայի մասին տեղեկություն, եթե փաթեթը ըստ թեմայի է կազմված
 • Ստեղծագործությունների ցանկ
 • Հրատարակությունների հնարավոր մասի թվային տարբերակ
 • Անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան հոլովակ,
 • Տեսանյութեր՝ կենսագրական, փաստագրական, ստեղծագործության
 • Հաղորդում հեղինակի մասնակցությամբ կամ նրան նվիրված
 • Հեղինակի մասին կարծիքներ, հոդվածներ
 • Հեղինակի նամակները, հոդվածները, տեսանկյունը
 • Համապատասխան հեղինակն այլոց մասին
 • Հղումներ դեպի այլ կայքեր
 • Պաշտոնական կայքէջ
 • Տեսադասեր, ուսումնական նյութեր
 • Օտարալեզու նյութեր, անդրադարձներ
 • Նշվում է, թե որ տարիքի համար է փաթեթը նախատեսված:

Հրապարակում և վճարում

 • Առաջարկված կամ ուսումնական բլոգներից, ենթակայքերից իր ընտրած նյութը մեդիագրադարանի ղեկավարն ուղարկում է փորձաքննության առարկայական լաբորատորիայի ղեկավարին:
 • Անհրաժեշտ պահանջարկից ելնելով փաթեթի պատվիրատու կարող է լինել մասնախմբի ղեկավարը և մեդիագրադարանի ղեկավարը:
 • Երաշխավորված նյութը տեղադրվում է գրադարանի կայքի համապատասխան բաժնում (բաժիններում)՝ նշելով համապատասխան վերնագիրը, հեղինակին (կրթահամալիրի մասնաճյուղ, դասարան, առարկա), հանձնարարողին, աղբյուրը, բլոգի հղումը, համապատասխան բաժինն  ու դասարանը, լեզուն, նյութի տեսակը, լուսանկար:
 • Մեդիագրադարանում հրապարակված նյութի համար հեղինակը մեդիագրադարանի ղեկավարի ներկայացմամբ, սահմանված կարգով, ստանում է լրավճար, ներկայացվում է մրցանակի, պարգևատրման։
 • Ստեղծական աշխատանքի համար՝ ուսումնական փաթեթ, առաջադրանքների փաթեթ,  ՝ մինչև 20-25 էջը՝ 20,000 դրամ, 25- 35 էջ՝ 25,000 դրամ, 35- 50 էջ՝  30,000 դարամ և այլն:
 • Թարգմանական աշխատանքի համար՝ մինչև 20-25 էջը՝ 15,000 դրամ, 25- 35 էջ՝ 20,000 դրամ, 35- 50 էջ՝  25,000 դարամ և այլն:
 • Դասավանդողների, սովորողնեի նախագծային փաթեթեի ամբողջացում՝ համաձայն ծավալի սկսած 5,000-ից մինչև 15, 000 դրամ
 • Տեսանյութ՝ ֆիլմի, մուլտֆիլմի ստեղծում, թարգմանական աշխատռանք՝ կախված ծավալից՝ սկսած 10,000 դրամից.
 • Սրբագրական աշխատանք՝ 1 էջը մայրենի լեզվով՝ 150 դրամ , 1 էջը լեզվով՝ 150 այլ լեզուներով՝  200 դրամ:

Կրթահամալիրի կառավարման խորհրդի ապրիլի 14-ի նիստ

Կրթահամալիրի կառավարման խորհրդի նիստ

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան- ուսումնական կենտրոն

 • Հեռավար- առցանց միջավայրում իրականացված աշխատանքներ:

Գրադարանի ղեկավար Լուսինե Ալեքսանյանն աշխատել  է հեռավար- առցանց հարթակում: Կազմակերպել է  «Տիգրան Հայրապետյան» էլեկտրոնային գրադարանի կայքի սպասարկման աշխատանքները, մեդիագրադարանում առանձնացրել է  Հեռավար- առցանց ուսուցման բաժինը, որը  նաև հրապարակված է Armedu.am-ի Հեռավար ուսուցման համալիր էջում, հրապարակել է դասավանդողների ստեղծած աշխատանքային- նախագծային տասնյակ մեդիափաթեթներ: Առանձնացրել է մի շարք կարևոր և օգտակար բաժիններ,  իրականացրել է էլեկտրոնային նյութերի առցանց սպասարկում:

Ընթերցավար (արխիվավար) Մարգարիտ Հարությունյանը բարելավել է էլեկտրոնային արխիվը, կատարել է թվայնացման, մշակման և տեղեկատվական բազայի կարգավորման աշխատանքներ:

 • Ֆիզիկական միջավայրում իրականացված աշխատանքներ:

Գրադարանավար Նոննա Գրիգորյանը (ով այս պահին, իր դիմումի համաձայն, գտնվում է հերթական արձակուրդում) կրթահամալիրի «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանում, հաստատված աշխատաժամանակի համաձայն, աշխատել է ֆիզիկական միջավայրում, սպասարկել է փոքրաքանակ խմբերի՝ 1-2 մարդ, իրականացրել է այլ ընթացիկ աշխատանքներ՝ զբաղվել է գրադարանի ֆիզիկական միջավայրի բարելավմամբ:

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի աշխատակարգը մարտի 30-ից ապրիլի 3-ը 

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի կենտրոնական ընթերցասրահի աշխատանքային գրաֆիկ

Ժամը 10.00-15.00
Չորեքշաբթիից- ուրբաթ- գրադարանավար՝ Նոննա Գրիգորյան (մարտի 25-ից 31-ը գտնվում է արձակուրդում):

Նոննա Գրիգորյանը կզբաղվի գրադարանի ֆիզիկական միջավայրի բարելավման աշխատանքներով՝ ավարտելով նախորդ շաբաթվանից մաացած ընթացիկ գործերը. կդասավորի ընթերցասրահի գրքերը,  հին, չօգտագործվով գրքերը կպատրաստի դուրսգրմանը, կազմի  դուրսգրման ենթակա գրքերի ցանկը:

Գրադարանավար Մարգարիտ Հարությունյանը կաշխատի առցանց՝  կրթահամալիրի էլեկտրոնային արխիվաի վրա, որի կառուցվածքը պատրաստ է և քննարկել ենք Լիլիթ Ազիսխանյանի հետ, ով մի քանի գործնական առաջարկ է արել:

Գրադարանի ղեկավար՝ Լուսինե Ալեքսանյան կաշխատի առցանց՝ համաձայն հետևյալ աշխատակարգի:

* Նոննա Գրիգորյանի և Մարգարիտ Հարությունյանի աշխատաժամանակն ու աշխատանքի բովանդակությունը քննարկել և համաձայնեցրել ենք Միջրն և Ավագ դպրոցների ղեկավարների հետ:

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի աշխատակարգը 23-ից 27-ը մարտի

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի կենտրոնական ընթերցասրահի աշխատանքային գրաֆիկ

Ժամը 10.00-15.00
Երկուշաբթիից- ուրբաթ- գրադարանավար՝ Նոննա Գրիգորյան

9.30-10.00- առցանց քննարկում գրադարանի ղեկավարի, անհրաժեշտության դեպքում ավագ դպրոցի գրադարանավարի և կրթահամալիրի այլ աշխատակիցների հետ: Օրվա աշխատանքների պլանավորում, նախորդ օրվա ամփոփում:

10.00- 14.00  Առցանց աշխատանքներ կրթահամալիրի մասնագետներ հետ, գրադարանի ղեկավար՝ Լուսինե Ալեքսանյան

14.00- Վարչական խորհրդի նիստ, օրվա ամփոփում:

15.00- 17.00- Ընթացիկ այլ աշխատանքներ:

*Գրադարանավար Մարգարիտ Հարությունյանը 23-ից 27-ը մարտի գտնվում է արձակուրդում: