2018-2019 ուսրատվա դիպլոմային աշխատանքների թեմաներ (նախագիծ)

Թեմա. «Գրադարանավարի օրացույց»
Արդի գրադարանավարի գործառույթները, անհատական աշխատանաքային պլան
Օրացույցը գրադարանավարի աշխատանքային գործիք

Թեմա. «Գրքի ստեղծումը. մագաղաթից աուդիոգիրք»
Գրքի ստեղծման պատմությունից
Գրատպություն, էլեկտրոնային գիրք, աուդիոգիրք
Հրատարակչություններ, տեղեկատու-ձեռնարկ

Թեմա. «Գրադարանային գործ. այլոց փորձի ուսումնասիրություն»
Թեմա. «Գրադարանավարի հաշվետվություն»

 

Գրադարանային գործ 2017-2018


Գրադարանային գործ բաժնի 2017-2018 ուս տարվա ուսանողներ

1 կուրս
Մոսինյան Անահիտ
Մարգարյան Անահիտ
Պետրոսյան Կարինե
2-րդ կուրս

Թեմա 1. Գրադարանագիտություն և մատենագիտություն

1.1.   Ներածություն
1.2.   Գրադարան հասկացությունը
1.3.   Համաշխարհային գրադարանների պատմություն
1.4.   Անտիկ, վաղ ժամանակների գրադարանների պատմություն
1.5.   Միջնադարյան, Եվրոպական գրադարաններ
1.6.   Գրադարանները 20-րդ դարի վերջին, 21-րդ դարում
1.7.   Հայաստանի գրադարանների պատմություն
1.8.   Գրադարանի գործունեության հիմնական ցուցանիշներ

Օգտակար գրականություն

1. Библиотековедение
2. Աշխարհի 10 հնագույն գրադարանները
3. Աշխարհի ամենագեղեցիկ 7 գրադարաններն ըստ CNN-ի
4. Աշխարհի ամենահետաքրքիր 31 գրադարանները
5. Անտիկ ժամանակաշրջանի գրադարաններ

Թեմա 2. Գրադարանների ծագումն ու զարգացումը

2.1. Ներածություն

2.2. Գրադարանների տիպերը ու տեսակները

 • Համայնքային
 • Տեխնիկական
 • Երաժշտական
 • Ազգային
 • Մանկական
 • Դպրոցական
 • Մասայական
 • Մշակույթի նախարարության գրադարան

2.3 Աշխարհի խոշորագույն գրադարանները

2.4 Հայ ձեռագրիր և տպագիր գրքի պահոցն աշխարհում

Օգտակար գրականություն
1. handbook_hy

Թեմա 3 Էլեկտրոնային գրադարաններ

 • Մատենագիտական գործունեության  թվայնացման պրոբլեմները
 • Մատենագիտական միջազգային համագործակցություն
 • Տվյալների բազա
 • Էլեկտրոնային գրադարանից օգտվելու կանոններ
 • Մեդիագրադարանից օգտվելու կարգ
 • Գրքի որոնում համացանցում
 • Կայքի լուսաբանում

Թեմա 4

Դպրոցի գրադարանավարի դերը
Էջ 29-31
4.1 Դպրոցի գրադարանավարին անհրաժեշտ հմտությունները
4.2 Կառավարման հմտություններ
4.3 Պահանջվող գիտելիք
4.4 Ծառայություններ ուսուցիչներին
4.5 Այլ ծառայություններ ուսուցիչներին
4.6 Նպաստում Դպրոցական Գրադարանների ծառայություններին

Թեմա 5 

Գրադարանային ֆոնդը որպես համակարգ.  Գրադարանային սպասարկման ընդհանուր տեսություն: Գրադարանային ֆոնդերի և կատալոգների կազմակերպում, դասակարգում

5.1 Գրադարանային ֆոնդը որպես համակարգ.

5.2 Գրադարանային սպասարկման ընդհանուր տեսություն

5.3 Գրադարանային ֆոնդերի և կատալոգների կազմակերպում, դասակարգում

5.4 .Ֆոնդի համալրում  (գնում,նվիրատվություն,փոխանակում ,մեր դպրոցի դեպքում՝ հեղինակային նյութեր

Հայկական թվային գրադարաններ
Թվանշանային գրադարան
Մատենադարանի կայք
Համահավաք գրադարան

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի թվային բազա, ուսումնականմեդիափաթեթներ
Հոդված — http://gradaran.mskh.am/node/8591
Մեդիահրատարակչություն-http://gradaran.mskh.am/node/4415 հոդված
Հրատարակչություն, ֆիլմ-http://gradaran.mskh.am/node/8912
Մեդիագրադարան հոդված-http://gradaran.mskh.am/node/4416
Ոսւումնական մեդիափաթեթի հոդված- http://gradaran.mskh.am/node/9970
Գրադարանի մեդիահրատարակչություն ֆիլմ-http://www.youtube.com/watch?v=Sx0n0rCG_Fc

Օգտակար գրականություն
1. Տ. Զարգարյան
Թվային գրադարաններ
Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2002.-168 էջ:

Գրադարանագիտություն և մատենագիտություն առարկայի առաջադրանքներ

Կարդալ handbook-ի 5.6 կետը, էջ 54
Ռեսուրների գրացուցակ և դասակարգում

Ներկայացնել.

1.1.   Գրադարան հասկացություն
1.2.   Համաշխարհային գրադարանների պատմություն
1.3.   Անտիկ, վաղ ժամանակների գրադարանների պատմություն
1.4.   Միջնադարյան, Եվրոպական գրադարաններ
1.5.   Գրադարանները 20-րդ դարի վերջին, 21-րդ դարում

Դիտել.
Загадки истории. Загадка Александрийской библиотеки

Книги средневековья — Сакральные книги

Էլեկտրոնային գրադարաններ առարկայի առաջադրանքներ

 1. Էլեկտրոնային գրադարաններ. պատմական ակնարկ  թեմա 1
 2. Թվային գիրք ստեղծելու սկզբունքները  թեմա2
 3. Հայկական թվային գրադարանների ուսումնասիրություն և վերլուծություն
 4. Օժանդակ նյութ՝ ուսումնասիրիր մեդիագրադարանի մասին հոդվածը

Թվային դասագրքեր բեռնելու ուղեցույց  թեմա3

Առաջադրանքները կատարելու համար տրվում է առավելագույնը 3 շաբաթ ժամանակ:
Առաջադրանքներն ուղարկում եք gradaran@mskh.am հասցեին:

Koha գրադարանային ծրագիր   թեմա4
 PDF -ի տեքստի և նկարների խմբագրուն    թեմա 5

Աշխատանք PDF ֆայլի էջերի հետ

Դաս I

Դաս II