Մեդիագրադարանը կրթահամալիրում իրականացվող ծրագրերի հիմնական և բաղկացուցիչ մաս

USANWX 269 Գրադարանի կայքը որպես ուսումնական դասապրոցեսի  բաղկացուցիչ մաս հավաքում և բաժին առ բաժին ներկայացնում է  ամենատարբեր բնագավառների նյութեր: Որպես սկիզբ  մեդիագրադարանը թվայնացրեց հանրակրթական բոլոր  դասագրքերը, օժանդակ նյութերը, կրթահամալիրում իրականացվող ծրագրերին համապատասխան դասագրքեր և աշխատանքային տետրեր, «Շաղիկ» հրատարակչատան գրքերը: Աշխատանքի ընթացքում պարբերաբար սկսեցինք համապատասխան ուսումնական ծրագրերին տեղադրել նյութեր, տեսաֆիլմեր, աուդիոգրքեր, հոդվածներ, թերթեր և ամսագրեր: Մեդիագրադարանը իր առջև խնդիր է դրել գրադարանին տալ ժամանակակից և պահանջարկ ունեցող շունչ և ժամ առ ժամ հարստանում է էլեկտրոնային պաշարներով: Դրա արդյունքում ունենում ենք ավելի շատ ընթերցողներ, ինչը երևում է տվյալ նյութի ընթերցանության քանակից, կարծիքներից, հեռախոսային զանգերից: Գրադարանին ժամանակակից շունչ է տալիս կայքի պաշարների կատալոգ բաժինը: Մտնելով այդ բաժին ընթերցողը տեղեկություն է ստանում գրադարանում առկա գրքերի ցանկի մասին, որը դրված էայբբենական կարգով, տարբեր լեզուներով՝ առանձին- առանձին: Ցանկը իր մեջ ներառում է նաև գիրք, թվային գիրք, աուդիոգիրք, տեսանյութ, կրթահամալիրի նյութեր բաժինները:

Թվային գիրք բաժինը իր մեջ պարունակում է ուսումնական կենտրոնի ղեկավարների կողմից պատվիրված ծրագրային նյութերի թվայնացված գրականությունը կամ ինտերնետային որևէ կայքում համապատասխան օժանդակ գրականության թվային տարբերակի հղումը, ինչպես նաև մեր գործընկերների ուղարկած թվային նյութերը:Թվային դասագիրք բաժնում տեղադրված են հանրակրթական առարկաների դասագրքեր, ուսումնական կենտրոնների պատվիրած օժանդակ գրականություն, ուսումնական կայքերի հղումներ, տրամաբանական խաղերի կայքերի հղումներ: Դասագրքերը տեղադրված են PDF-տարբերակով և հեշտությամբ օգտագործվում են սովորողների կողմից: PDf-ը լայն հնարավորություններ է տալիս դասապրոցեսի աշխատանքների կատարման ժամանակ:

Հոդվածներ բաժնում տեղադրված են գրադարանավարների հոդվածները, որոնք հրապարակվել են նաև «Դպիր» մանկավարժական ամսագրում: Դրանք հիմնականում գրադարանի, մեդիագրադարանի, թվային ռեսուրսների մասին են:
Աուդիոգիրք բաժնում տեղադրված են ինչպես կրթահամալիրի սովորողների ձայնագրած գրքերը, այնպես էլ տարբեր կայքերում տեղադրված գրքերի աուդիո տարբերակներ, որոնք ավելի են հեշտացնում ընթերցողի գործը: Աուդիոգրքերի առավելությունը կայանում է նրանում, որ սովորողը կամ ընթերցողը լսելու միջոցով (կլինի գեղարվեստական գործ, դասագիրք կամ ռադիոթատրոն) կարող է բավարարել իր հետաքրքրությունները, սովորել դասը: Քանի որ «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի կայքն ունի ընթերցողների մեծ բանակ, անհրաժեշտություն առաջացավ պաշարների կատալոգում ավելացնել ո´չ պակաս կարևոր թերթեր և ամսագրեր բաժինը:

Տեսանյութ-տեղադրված են ուսումնական ֆիլմեր: Դասագրքերում երբեմն խրթին շարադրված նյութերը սովորողի համար թվում են դժվարամարս: Տեսաֆիլմը սովորողին հնարավորություն է ընձեռնում ավելի լավ պատկերացնել և ըմբռնել տվյալ թեմայի բովանդակությունը՝ ժամանակաշրջանը, իրադարձությունները: Փորձը ցույց է տալիս, որ սովորողն ավելի հետաքրքությամբ է դիտում, մարսում այդ նյութը ֆիլմի միջոցով:
Կրթահամալիրի նյութերը, տեսաֆիլմը, աուդիոգիրքը սովորողի և դասավանդողի համար արագ հասանելի է և համախմբված: Դասապրոցեսի ժամանակ այն լրացուցիչ կրթություն, ինֆորմացիա է տալիս, մատչելի և հետաքրքիր է դարձնում նյութը:

Այսօրվա մեր գրադարանը նորովի նոր շունչ է տալիս իր գործունեությամբ:

Գրադարանի կայքի տարածման աշխարհագրական շրջանակը մեծանում է, այն բաց է, և մեր գրադարանից կարող են օգտվել ո´չ միայն կրթահամալիրի սովորողները, ծնողներն ու ուսուցիչները, այլ նաև արտասահմանում գտնվող հայերը:
Գրադարանը հոդվածով հանդես էր եկել, որ ունի շատ լավ գորընկերներ ԱՄՆ-ում և ընթերցողներ աշխարհի տարբեր երկրներում:

Տեղադրված նյութերից, թերթեր-ամսագրերից, ֆիլմերից, աուդիոգրքերից շատ պարզ է դառնում կայքի պահանջված լինելը: Կարծիքները, հղումներն ու նամակները ևս դրա գրավականն են: Կայքը հանդիսացավ որպես ընթերցանության խթանման միջոց, երբ գրադարանը հանդես եկավ մի նոր նախաձեռնությամբ՝ յուրաքանչյուրի էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելով թվայնացված գրքեր, հոդվածներ, մտքեր, խոհեր, տեսանյութեր:

Ընթերցողների մեծ բանակի հետ մեկտեղ ունենք շատ լավ գործընկերներ, համագործակցում ենք նրանց հետ և փորձում ենք քայլել ժամանակին համընթաց:

Այսպիսով գրադարանն իրենից ներկայացնում է մեդիակրթության ռեսուրս-կենտրոն:

Գրադարանների համառոտ պատմություն

Հին աշխարհի առաջին գրադարանները, որպես գրավոր հուշարձանների պահոցներ, ստեղծվել են հազարամյակներ առաջ: Մ.թ.ա առաջին դարում կառուցված Հին Եգիպտոսի` Ալեքսանդրիայի գրադարանը, աշխարհի հնագույն ու հարուստ գրապահոցն է եղել (700 հազար ձեռագրեր):  Գրադարանի հարստությանը հաղորդակից են եղել ու օգտվել նաև Մաշտոցն ու Մովսես Խորենացին: Շուրջ 200 հազար ձեռագրեր են պահպանվել հին աշխարհում հայտնի` Պերգամոնի թագավորության գրադարանում:
Հայաստանում գրադարանները տարբեր անուններ են ունեցել` գրատուն, գանձարան, մատենադարան կամ դիվան, և սովորաբար եղել են վանքերին ու մենաստաններին կից կամ վանքամերձ քարայրներում: Առաջին գրադարան-մատենադարանները ստեղծվել են 5-րդ դարում, արքայական ու հոգևոր կենտրոն էջմիածնում: 10-րդ դարում կառուցված Հաղպատ և Սանահին վանական  համալիրները (երկուսն էլ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության ցանկում են) 11-րդ դարում արդեն հայտնի էին իրենց հարուստ գրադարաններով: Հայ գրքի կարևորագույն կենտրոններից էին Տաթևի վանքի (11-րդ դար), Արգինայի,  Հռոմկլայի կաթողիկոսության (10-րդ դար) և  Անիի թագավորության (11-րդ դար), Հաղպատի, Վարագավանքի, Սկևռայի ձեռագրատները: Հետագա դարերում իրենց հարուստ գրապահոցներով հայտնի դարձան Գետիկ, Գլաձոր, Գեղարդա վանքերի, Սաղմոսավանքի ու Հովհաննավանքի գրադարանները: Ձեռագրերի հարուստ  հավաքածուներ կային Արճեշի Մեծոփա վանքի, Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղ), Կիլիկիայի հայկական թագավորության, Երզնկայի, Վասպուրականի գրադարաններում: Մեծ էին Կաֆայի (1366թ.), Նոր Ջուղայի (17-րդ դար), Լիմ անապատի, Ամրդոլու վանքի գրադարանները: Ժամանակի գիտական ու մշակութային հաստատություն-գրադարաններից մեզ են հասել Սաղմոսավանքի (15-րդ դար) և Ամրդոլու վանքի (17-րդ դար) ձեռագրացուցակները:
Նոր ժամանակներում Երևանում առաջին անգամ  հանրային գրադարան-ընթերցասրահներ են բացվել 1902թ.: 1913թ. փոքրիկ գավառական քաղաքն արդեն 13 գրադարան ուներ,  9000 միավոր գրքով: Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո գրադարանների դերը ավելի կարևորվեց, քաղաքներում ու շրջաններում նոր գրադարաններ հիմնվեցին` Երևանի պետական համալսարանի գրադարանը (1920թ.), Խնկո Ապոր անվան մանկական գրադարանը (1933թ.), Երևանի քաղաքային գրադարանը (1935թ.), Գիտությունների ակադեմիայի կենտրոնական գրադարանը (1935թ.):
1975թ. Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետությունն ուներ միլիոնավոր գրքերով հարուստ  3300 գրադարան: Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Հայաստանի գրադարանային ցանցի առաջ  լուրջ խնդիրներ ծառացան, երբ դրանց պահպանությունը հանձնվեց քաղաքային և տեղական իշխանություններին: Անհաղթահարելի  դժվարությունների արդյունքում գրադարանների թիվը, հատկապես մարզերում, կրճատվեց: Հայաստանում այսօր գործում է 2600 գրադարան:
Լուրջ ուշադրություն է հատկացվում երկրի հանրային գրադարանների համակարգի ճակատագրին: Պետական և տեղական մարմինների նախաձեռնությամբ, հրատարակիչների, գրավաճառների, հեղինակների և հասարակական կազմակերպությունների աջակցությամբ քայլեր են արվում ապահովելու գրադարանների ֆինանսական գործունեությունը և իրականացնելու դրանց` նոր գրքերով համալրումը:
Աղբյուրը՝ http://www.yerevan2012.org

Բարի գալուստ ընթերցավարի բլոգ

Ողջույն ընթերցող.
Դուք գտնվում եք «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դպրոցական ընթերցասրահների ընթերցավարների բլոգում: Մենք որոշեցինք միասին ներկայանալ, մեկ բլոգում հավաքել մեր ընթերցարանային նախագծերն ու հոդվածները, լուսանկարներն ու տեսանյութերը:
Հետևե՛ք մեր ընթացքին, ծանոթացե՛ք ժամանակակից ընթերցավարությանը: Հուսանք Ձեզ ևս հետաքրքիր կլինի, այնպես, ինչպես մեզ է հետաքրքիր աշխատել ընթերցասրահում, սպասարկել ընթերցողներին, փոխանցել տեղեկատվություն:ImageImage